| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

7 Списак учесника и самовредновање

Page history last edited by Марина Радисављевић 10 years, 4 months ago

Табелу попуњава сваки учесник ТЕК пошто потпуно уради планирање часова на страницама по предметима, или, алтернативно, кад осмисли неки облик стручног усавршавања на вики-страницама.

Осмишљавање часа или облика стручног усавршавања може да буде и нешто што је већ реализовано, али га учесници представљају по задатим моделима:

  1. часове: попуњавајући задату табелу на страницама, А по Упутству и смерницама зА Рад 
  2. облик стручног усавршавања на страницама за одговарајући облик, А по упутству Управљање променама 

У табели у колони вики-активности обавезно линкујте назив свог рада до странице на којој сте радили.

У колони за самовредновање покушајте да сами процените свој рад. 

 

Учесници 3. .. .. .. .. .. .. фазе радионице

 

бр. име и презиме школа и место   предмет / и вики-активности у радионици
  самовредновање
01 Дејан Крецуљ
ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин 
  ТиО 5-8, Информатика и рачунарство 8, Грађанско васпитање 8
Предавање / излагање:
"Ја у е-школу идем и добар сам ђак" (промотивно / инклузивно предавање - СУ путем ИКТ)
  Атрактивним и провокативним интерактивним излагањем упознао сам колеге са компаративним предностима е-семинара и других видова интернет СУ мотивишући их за укључивање, а тиме и проширивање сопствене дигиталне писмености.
02  Јелена Јањић  ОШ "Стеван Алексић" Јаша Томић     ТиО 5-8, Информатика и рачунарство 5,7,8   Наставна јединица: . Историја архитектуре (стилови градње) Врсте грађевинских објеката.
   
03  Жељка Бојић  ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    разредна настава       
04  Марија Ристић  ОШ "Стефан Немања" Ниш    Историја Наставна јединица:  Моравска Србија и њена улога у борби против Османлија   Мотивисање ученика да сами дођу до одговора користећи на адекватан начин компјутер и интернет. Проналазећи одговоре они се уче да анализирају и процењују изворе о косовском боју. 
05  Наташа Ђорђевић Паовић  ОШ "Вук Караџић", Неготин    физика у основној школи  Предавање / излагање: Махара    Познавање Махаре омогућава наставнику да квалитетно и прегледно представи свој рад, али и даље праћење и самовредновање. Такође, Омогућава наставнику да развије дигиталну писменост, Користи интернет  У РАДУ свом, размени идеје и сл. 
06
Нада Пуртић  ОШ,, Жарко Зрењанин'', Нови Сад    енглески језик у основној школи 

Наставна јединица: 

Облак ознака (Таг цлоуд)

  Активност се може интегрисати у редовну наставу енглеског језика у готово у сваком разреду од 5. до 8. .. .. .. .. и помоћу ње ученици могу да стекну знања и развију вештине информационе писмености 
07 .. 

Анка

Рашић 

ОШ "Љуба Нешић",

Зајечар 

 

Дефектолог

васпитач 

Наставна јединица:

Множење броја 5 и бројем 5 

 

 

   
08  Нада Пуртић  ОШ,, Жарко Зрењанин'', Нови Сад     енглески језик у основној школи  

излагање / вебинар:

Дигиталне писмености - њихов оквир и подела 

  Упознавање наставника са четири групе дигиталних писмености у односу на то шта им је главни фокус може да пришири знања наставника и стручних сарадника о теми ове радионице и мотивише их за примену тих знања приликом планирања наставе или рада у школи.
09 ..  Сузана СтојадиновићПавловић  Економско-трговинска школа Пожаревац    Пословна информатика ИИИ разред економске Школе.

Наставна јединица:

Временски графикони

Копија Пословна информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Примена увођење нових ИКТ технологија-ФБ и СкиДриве у наставни процес.
10 ..
Ана Живковић
ОШ "Чегар" Ниш
  Енглески језик
Наставна јединица: Послови из прошлости и будућности
  Осим за обнављање глаголских времена и учења нових назива занимања на енглеском језику, час је могуће реализовати на матерњем језику као радионицу за Професионалну оријентацију са ученицима 7. и 8. .. .. .. .. разреда.
11 ..  Снежана Марјановић 

ОШ "Коста Абрашевић" 

Ресник

  Информатика и рачунарство 

Наставна јединица: Претраживање интернета

 

  Резимирати са ученицима какав је медиј Интернет. Да може бити и користан и штетан. Припремити ученике на изазове и опасности. Скренути им пажњу да је медијска пименост у њиховом интересу, и да треба да разумеју функционисање медија као и језик медија.
12. .. .. .. .. .. ..  Марина Радисављевић  ОШ "Краљ Петар Први" Ниш    ТИО  Наставна јединица: Алтернативни извори енергије    Презентације могу ученици урадити код куће, поставити их на Едмодо, вредновати их, а у школи се најбоље прикажу и на тај начин обрадимо лекцију. Мисли да ће боље научити када сами истржују и сами вреднују оно што су урадили.
13 .. 
Гордана Петровић
МТШ "14.октобар" Краљево
  Информатика и рачунарство СС
 
Рад са сликама у Ворду (Ворд)
  Кроз приказану наставну јединицу сам желела да подстакнем наставнике да размисле како да на једноставан начин подстакну ученике на размишљање о медијској и информаточкој писмености. 
14 ..
Тања Вукелић
ОШ " Иса Бајић "Кула   разредна настава

Наставна јединица:

Како се живело у доба Немањића

  Развити код ученика нижих разреда интересовање за упознавањем далеке прошлости. Мотивисање за самосталним трагањем путем интернета у циљу проналажења нових информација на задату тему.
15 ..
Биљана Радовић
Гимназија "20 октобар." Бачка Паланка
  психологија, психолог, васпитни рад

Теме:

Веродостојност информације, угао гледања и интерпретација информације

  Две радионице на тему веродостојности и интерпретације информација могу се реализовати у оквиру различитих предмета или часа одељењког старешине. У другој радионици је мало вероватно да ће ученици сами закључити да не постоји гледиште без угла гледања, па је потребно да наставник сам уведе овај закључак, пажљиво га повезујући са одговорношћу за информацију. 
16 ..  Софија Митрић  ОШ,, Браћа Стефановић'' Неузина    школски библиотекар 

Тема:

Предлози активности за развијање медијске писмености код деце школског узраста 

  Циљ је да активности за развијање медијске писмености буду занимљиве и блиске ученицима, тако да ученици учествују радо у њима, тако да се осим МИП код њих развија и општа култура.
17 Костић Добрила ОШ "Растко Немањић-Свети Сава"   физика

Наставна јединица: Кретање тела под дејством силе теже

 

  Критички осврт на компетенције којима је већина ученика већ овладала и у складу са тим прилагођавање променама путем развијања вештина неопходних за избор, претраживање, обраду и примену медијских информација у наставним процесима. 
18 Ивановић Билјана С.Ш. Никола Тесла   Пословна информатика

Наставна јединица:

Израда графикона; типови графикони

http://miledusrbija.pbworks.com/w/page/74254427/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

  Примена нових ИКТ технологије у наставном прцесу, блог, клоуд систем
19 Елвира Хаџић Техничка школа Нова Варош   Дигитална електроника

Наставна јединица:

Логичка кола

http://miledusrbija.pbworks.com/w/page/74256440/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

  Идеја је била да се ученици сами, користећи интернет, припреме за час, истина помоћу припремљених садржаја, да би касније могли сами да истражују и проналазе садржаје као припрему за неке друге наставне јединице. Такође су требали да увиде разлику између излагања наставне јединице коју имаји у уџбенику и оне коју имају на Мудл платформи за учење, као и решавање тестова, то јест проверу знања "електронским" путем. С обзиром да сам готово исти час одржала прошле и ове школске године, утисци су ипак различити, тако да мислим да овакав начин рада је више одговарао одељењу у којем је било више добрих ученика. 
20 Данило Боровница ОШ "Свети Сава" Кикинда   Математика Наставна јединица: Графичко представљање статистичких података   Ученици сами анкетирају, групишу податке, праве дијаграме и анализирају своје и радове других.
21 Гордана Рацков ОШ "Свети Сава" Кикинда   Разредна настава - Математика Наставна једниница: Угао - појам и обележавање   Мотивисање ученика да сами дођу до одговора користећи интернет. Долазе до одговора путем проблемске наставе, уочавају углове у непосредној околини, примењују постојеће знање у новим ситацијама.
22 Јелена Грубић ОШ "Растко Немањић - Свети Сава" Нова Пазова
  Информатика и рачунарство Наставна јединица: Креирање презентациј е и Рад СА слајдовима   Час је реализован више пута, ученици су веома мотивисани за рад и поштовање захтева који им се постављају. Основна претпоставка за успешну реализацију је припрема одговарајућих тема за рад, са јасним захтевима.
23 Биљана Арсенијевић  МТШ "14. Октобар" Краљево    Машинска група предмета

Наставна тема: Систем за пренос снаге моторних в озила

 

 

 

На завршном испиту који ученици полажу на крају треће године њихови радови су углавном копи-пејст варијанта, без навођења извора, литературе. Пуно пута су и неадекватни, не прате тему и захтеве задатка. Овим начином учимо ученика да претражују, обрађују и примењују медијске информација у наставним процесима а да притом не угожавају ничија ауторска права и бирају изворе који су релевантни.

 

24 .. Соња Радоњић

ОШ "Доситеј Обрадовић",

Вражогрнац

  Српски језик

Наставна јединица: Доситеј Обрадовић, "Живот и прикљученија";

наставна јединица: Форме приповедања

 

   
25 ..  Сања Јовановић СШ "Светозар Милетић"   Пословна информатика Наставна јединица: Обрада фотографија   Идеја је да се ученици сами прпреме за час користећи интернет. Пошто је час већ био реализован могу да кажем да ученици показују висок степен интересовања и задовољства при оваквом начину рада.
26 .. Весна Земуновић ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Ратково   Школски библиотекар

Тема:

Предлози активности за развијање медијске писмености у 3. и 4. .. разреду у основној школи

   
27 .. Светлана Мандић Гимназија "Жарко Зрењанин" Врбас   Рачунарство и информатика

Наставна јединица за први разред:

Рад са читачима интернета / коришћење претраживача (блок од 2 часа)

 

Наставна јединица за други разред:

Ауторска права на интернету

 

   
28 .. Фросина Пантош  Основна и средња школа    ,,9.мај" Зрењанин   Српски језик

Наставна јединица за трећи разред основне школе:

Обрада басне,, Лисица и гавран "

  Обрадом басне утичем на развијање вештине за критичко размишљање и процењивање, разумевање порука у циљу оспособљавање ученика за коришћење извора информација.
29 ..  Вујадиновић Гордана

Хемијско-прехрамбено технолошка школа

Београд

  технолошка група предмета Наставна јединица: Ситњење    
30 .. Миодраг Јокић

СШ "17.септембар"

Лајковац

 

Школски библиотекар,

грађанско

васпитање

Предавање / излагање:

Медијска писменост

  Изузетно важна и интересантна тема коју је требало обрадити и у обукама на нивоу школе.
31 .. Вукашин Б. Васић ЕШ "Нада Димић" Земун   Канцеларијско пословање, Економска група предмета Наставна јединица: Пословни бонтон   Мојсажет и јасан рад ставља у први план исход часа, све остало је средство да се до тог исхода дође. Пословни бонтон уз пословну етику представља неуралгичну тачку пословања. Метода обрнуте учионице је начин да се до исхода дође на оптималан начин. Мислим да сам у томе успео. 
32 ..  Мирјана Спасић  ОШ "3. .. Октобар." - Бор     Физичко васпитање  Наставна јединица:   Одбојка - одбијање лопте прстима   Осмишљена активност уз примену ИКТ као и интернета у току часа физичког васпитања, остварити по стандардима, исход, уз већу активност ученика као и мотивисаност за редовну наставу како у школи тако и изван ње. 
33 Снежана Врањеш ОШ'' Др Јован Цвијић'' Зрењанин   Техничко и информатичко образовање од 5. до 8.разреда

Наставна тема: Материјали и технологије у 5.разреду ОШ, а наставне јединице су Појам и подела материјала, Природни материјали и вештачки материјали.  http://miledusrbija.pbworks.com/w/page/74253725/%D0%A2%D0%98%D0%9E%20%D0%9E%D0%A8#view=edit

 

  Идеја је да се ученици користећи ИКТ технологију али и'''' старе изворе информација типа уџбеника, енциклопедија обогате новим сазнањима и сами часови да протекну на један другачији и занимљивији начин. 
34 Светлана Његомир

Школски центар "Никола Тесла",

Вршац

  Дигитална електроника

Наставна тема: Секвенцијалне мреже

Наставна јединица: . Интегрисани бројачи Интегрисани програмабилни бројачи .

  Ограничавање времена презентовања рада током школске 2012/2013 довела је до боље припреме ученика и посебно слободнијег излагања стидљивих ученика.

35

 

 

 


36. 

Нада Стојичевић

 

 

 


Милијана Петровић

Електротехничка школа "Никола Тесла" Панчево

 


Средња школа,, 17. септембар "Лајковац

 

Увод у технике мултимедија 3

 

 


Пословна информатика

Наставна јединица:   Елементи мултимедијалног система 1Т +2 В

 

 

 


Наставна тема: Функције у Екцел-у

Наставна јединица: текстуалне функције, функције претраживања и референце

хттп :/ / бит.ли/Н3мМок

 

  Због специфичности образовног профила (електротехничар мултимедија) посебна пажња је посвећена провери информација. Пошто се ученици оспособљавају за коришћење мултимедија у презентовању информација, морају знати како да пронађу, издвоје, вреднују и обрде информације, као и да их на адеквантан начин презентују, зависно од корисника којима је намењен мултимедијални садржај који креирају. 
37 .. Сузана Лазаревић Петровић ОШ "Гоце Делчев" Јабука   Немачки језик Наставна јединица "Немачка абецеда" Немачки језик ОШ Француски језик ОШ б    
38. Биљана Делић Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад   Немачки језик Наставна јединица: Медији у свакодневном животу
  Ова н аставна јединица осмишљена Је на основу постојећих ресурса једне баварске образовне платформе . Могла би бити одлична замена за постојећу тему у уџбенику, која ђацима иначе није посебно интересантна. Настојаћу да је током наредне шк. године обрадим на описани начин.
39. Ана Павић

Хемијско-прехрамбена технолошка школа,

Београд

 

Хемија

(Аналитичка хемија, општа и неорганска хемија)

Наставна јединица: квалитативна хемијска анализа-систематизација градива   Ову наставну јединицу осмислила сам као проверу знања ученика на њима занимљивији начин, као подстрек да науче оно градиво које су можда мислили да су савладали.
40. Вера Милићевић

Техничка школа,

Лозница

 

Грађевинска група предмета,

овде сам изложила предлог часова из предмета: Грађевински материјали

Приказала сам две наставне јединице. Први тип часа: обрада наставне јединице Керамички производи

Други тип часа: утврђивање наставне јединице Грађевински материјали

  Надам се да сам са овим лекцијама подигла медијску, информациону и дигиталну писменост мојих ученика о чему сведоче и линкови са њиховим радовима на блогу.
41 .. Душко Перински Општинска средна стручна школа Моша Пијаде, Тетово   Македонски јазик и литература предложио сам једна радионица на проекту за интегрирана настава    
42 .. Радмила Николић Економска школа "Нада Димић" Земун   Рачунарство и информатика Наставна јединица: Контролна табла (Контролна табла)    
43. Зоран Топаловић ОШ "Братство" Нови Пазар   Информатика и рачунарство Уметање слика у вордов докумет (за ученике петог разреда ОШ)    Коришћењем ИКТ, интернета, медија, школског паноа, мислим да је бар мало повећана МИП ученика и наставника у школи.
44. Наташа Топаловић ОШ "Братство" Нови Пазар   Природа и друштво 3.разред Временске прилике     
45. Јелена Шекуљица

ОШ " Никола Вукићевић"

Сомбор

  Географија Наставна тема : Привреда Републике Србије Географија ОШ   Ученици путем истраживања уче садржаје који им иначе представљају потешкоће и на занимљив начин се упознају са МИП и ауторским правима
46.  Славица Гомилановић ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица   Српски језик, 3. разред Браћа Грим: Трнова Ружица   Мислим да је наставна јединица добро осмишљена, али да је потребно мало више времена за њену реализацију. Часови које сам описала могу да послуже као добар увод у медијску писменост, али је за медијско и информационо описмењавање ученика потребан континуиран рад и кроз остале наставне предмете, у коме ће нагласак бити на раду ученика и њиховом оспособљавању за самостални и групни истраживачки рад. 
47. Маријана Милосављевић Фармацеутско-физиотерапеутска школа   Фармакогнозија Наставна тема Фитотерапија, јуче, данас, сутраФармакогнозија   Овај вид рада већ сам практиковала, на различите задате теме. Показало се да је апсолутно неопходан. Ученици су увек имали проблема да се снађу на почетку. Нису знали да претражују, које податке да користе, литературу. Било је проплем аи са самосталним писањем рада. Увек сам на крају уз појачан рад са ученицим успевала да добијем више него добре семинарске радове.
  Владана Михалачки СШ"Светозар Милетић", Нови Сад   Услуживање  Наставна јединица: Инструменти понуде и продаје у угоститељству винска карта    
49. Весна Сировљевић ОШ "Андра Савчић" Ваљево   ТИО од 5-8 разреда Наставна јединица: Програм за једноствно цртање  

Програм Google SketchUp је једноставан и лак.

Ученици раде занимљиве разноврсне радове.

Много су задовољнији и успешнији за рачунаром, него при раду прибором за цртање.

50. Jасна Савић Фармацеутско-физиотерапеутска школа   фармакогнозија

Наставна јединица:

Дроге са флавоноидним хетерозидима:Ginkgo bilobae folium Фармакогнозија

   Час се лако реализује. Ученици се упознају  са  линковима који су важни за њихов будићи професионални рад,јер   им омогућавају приступ веродостојним подацима о регистрованим биљним лековима, дозама биљних дрога и њихових активних састојака.

 

 

Редове додајете десним кликом на последњи ред и избором опција: Ред - Убаците ред после

Comments (2)

Жељка Бојић said

at 1:37 pm on Feb 4, 2014

Поштовани,
Нисам сигурна шта се подразумева под активности. Да ли сам опет нешто пропустила да прочитам?

Славица Јурић said

at 3:07 pm on Feb 4, 2014

Жељка, активности на вики, сад ћу додати ојашњење у саму табелу и на страницу.

You don't have permission to comment on this page.