| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

6 Корисни линкови, ресурси

Page history last edited by Биљана Делић 10 years, 4 months ago

Поделите линкове и ресурсе које сматрате корисним за тему медијске и информационе писмености.

 

назив

кратак опис

линк, ресурс

Медијска писменост, медијски садржаји и медијски утицаји
čланак из књиге Наде Зграбљић Ротар  "Медији и цивилно друштво"
http://djelatnici.unizd.hr/~nrotar/Medpismed.pdf
Ријалити телевизијски формат с посебним освртом на "Великог брата" Baya Bangue Namkosse - студија у часопису CM
http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/CM10.pdf
  Бити медијски писмен   сараднички блог са ресурсима за обуку ученика старијих разреда основне школе и средњошколаца  http://internestbp.wordpress.com/
Grips Deutsch / Englisch / Mathe
Платформа за учење у оквиру сајта Баварске телевизије са бесплатним образовним ресурсима и готовим лекцијама - изузетно добар за развијање медијске и информационе писмености код ђака.
http://www.br.de/grips/index.html
Medienführerschein Bayern
Сајт баварске владе намењен свим старосним групама, осмишљен са циљем смисленог и свхрсисходног конзумеирања медијских садржаја. На сајту се такође могу пронаћи и готове припреме за час.
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

.

.

 

 

..

 

 

 

 

...

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.