| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

1 Агенда

Page history last edited by Vesna Gošović 10 years, 5 months ago

 

Радионица Унесковог програма Информације за све

 

Предавачи:

 • Славица Јурић
 • Весна Гошовић
 • Олга Васић

3. фаза

Администратори: Славица Јурић, Славица Гомилановић

Уредник: Весна Гошовић, Олга Васић

Учесници: имају овлашћења писца страница и могу приступити и уредити сваку страницу, не могу их додавати.

 

Време реализације: 

26. јануар - 17. фебруар 2014.

 

Активности

 • 26 - 30. јануара 2014: попуњавање квиза за проверу медијске писмености и упитника за самовредновање информационе писмености
 • 30. јануар 2014, 20.00 - 21.30: 1: вебинар Медијска и информациона писменост - ИФАП
 • 3. фебруар - 17. фебруар 2014: сараднички рад у вики алату на планирању наставних садржаја за медијско и информационо описмењавање

 

Обавезе

 • Радионица уживо траје 8 сати (цео дан) и рачуна се да и њена онлајн-верзија захтева исто толико времена.
 • Сведочанство о завршеној радионици могу добити они који прођу све три фазе радионице.
 • Током времена могуће је поновно окупљање свих полазника ради добијања упутстава или нових активности, с циљем да знања и искуство пренесу у својим срединама, ураде неки упитник или истраживање и слично.
 • Рад на овом вики-алату биће јавно објављен као и видео-снимак вебинара; сумарни резултати квиза и упитника, без имена испитаника, такође ће бити јавно доступни.

 

Бенефиције

 • По завршетку радионице сви учесници добијају сведочанство Библиотеке + која је организатор ИФАП-радионица у Србији.
 • Будући да ће се сведочанства слати поштом, трошкови поштарине ићи ће на рачун учесника.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.