| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Енглески језик ОШ б (redirected from Енглески ОШ б)

Page history last edited by Ана Живковић 10 years, 5 months ago

 

Разред: 7. разред

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

разумевање писаног текста - ученик чита са разумевањем писане текстове о теми; усмено и писмено изражавање - ученик се самостално усмено и писмено изражава у вези са темом

1. Језички садржај:

Module 4 - Cities / Mexico City (Challenges 3, Pearson) или била која наставна јединица чији садржај чини опис града или туристичке дестинације.

 

2. МИП садржај: 

Ознаке и облак ознака.

Овај час може бити организован као самосталан час у наставку часа на ком се обрађује наставна јединица у којој ученици развијају  четири језичке вештине (слушање, читање, говор и писање) као и развијају фонд речи  у лекцији о једном од највећих светских градова - Мексико Ситију, а може, у зависности од времена,  бити и интегрални део тог часа ако се изоставе неки његови делови. Циљ часа везан за развијање информационе писмености је стицање знања о томе шта су ознаке и чему служе као и развијање вештине постављања ознака, тј. кључних речи.

 

Ток часа: Облак ознака (Tag cloud)

 

текстуална  уџбеник, рачунар, видео бим српски језик - одређивање књучних речи; географија - упознавање са основним географским одликама великих светских градова, разумевање проблема у савременом свету  провера домаћег задатка 
               
Осмислили (име и през) Нада Пуртић 
Напомене

Идеја за овај час је преузета из књиге Digital Literacies, G. Dudeney, N. Hockly, M. Pegrum, Pearson Education Limited, 2013 и прилагођена захтевима наставног плана и програма за 7. разред основне школе као и потребама ученика и наставника. 

 

 

  *    *    *

Разред: 7/ 8. разред

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

1

- усмено и писмено изражавање

- представљање свог мишљења и ставова

- етичко коришћење информација са интернета, навођење извора и аутора

Review of present, past and future tenses
Toк часа:  Jobs of the past and the future
дијалошка
рачунари са приступом интернету, пројектор
Професионална оријентација (програм за ученике 7. и 8. разреда)
 
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Ана Живковић
Напомене Час није везан за неку одређену лекцију из уџбеника, може да се примени код неке лекције о занимањима или код обнављања глаголских времена. Фокус је на корелацији са Проф.оријентацијом и може се реализовати на ЧОС-у на матерњем језику иако је овде планирано да буде на енглеском језику.

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (1)

Славица Јурић said

at 5:13 pm on Feb 5, 2014

Драга Надо, пошто енглески језик нема стандраде, додајте обавезно колону исходи из програма за енглески језик за 6. разред или их сами осмслите. Све остало је одлично- Попуните табелу подацима о себи на страници Списак учесника

You don't have permission to comment on this page.