| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Историја ОШ

Page history last edited by Марија Ристић 10 years, 5 months ago

 

Разред: VI

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

-уме да наведе узроке и последице догађаја из прошлости

-препознаје пристрасност у тумачењу историјских личности, догађаја и феномена

- уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и одреди врсту пристрасности

 Моравска Србија и њена улога у борби против Османлија

-Ученици се упознају са личностима које су важне за овај догађај (кнез Лазар, султан Мурат, Твртко I, Вук Бранковић, Милош Обилић).

-Информишем ученике о томе где се тада налазила Моравска Србија.

- Сам ток и исход битке на Косову 28. јуна 1389.

усмено излагање, разговор, рад на тексту и истраживање  географска карта, табла, рачунар  географија, информатика  Ученици након часа имају домаћи задатак да на интернету пронађу неколико тумачења битке на Косову и изразе своје ставове и мишљења о њима, анализирају веродостојност тих извора које су пронашли искључиво преко интернета. 
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Марија Ристић 
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (2)

Славица Јурић said

at 5:35 am on Feb 7, 2014

Марија, одлично сте разумели задатак и добро га обавили. :)

Марија Ристић said

at 5:50 am on Feb 7, 2014

Хвала Славице. :-)

You don't have permission to comment on this page.