| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Канцеларијско пословање

Page history last edited by Вукашин Б. Васић 10 years, 4 months ago

 

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

1.

Ученик ће бити способан да на одговоран  начин примени научена правила пословног понашања

  
 Пословни бонтон
 

Увод/инструкција 5 мин - кратак опис садржаја часа

Централни део часа 35 мин- Анализа презентације која је била постављена на Wikispaces/Moodle. Одговарање на питања постављена на истом сајту. Учешће у дискусији на форуму. Израда пројектног задатка. (ППТ, есеј).

Закључак 5 мин- Кратко понављање са акцентом на најзначјнијим деловима онога што је речено на часу. 

Вербална (моно-лошко/дијалошка), пројектна, комбинована, обрнута учионица. Oблик рада комбиновани (рад у пленуму, групни рад)  Рачунари, мобилни уређаји, Интернет, презентација    Пословна економија, ФРО (Финан-сијско рачуноводстве обука); увези са колегама сарадницима (умрежавање на нивоу школе и шире) види напомену. 

Наставник прати заинтересованост ученика, способност самосталног излагања у пленуму и

бележи одговоре на постављена питања 
2. 

Увод/инструкција 5 мин - кратак опис садржаја часа

Централни део часа  30 мин - презентовање радова

Закључак 10 мин- Кратко понављање са акцентом на најзначјнијим деловима онога што је речено на часу.  (У вези са домаћим задатком види напомену.)

Вербална (моно-лошко/дијалошка).

Oблик рада комбиновани (рад у пленуму)

Наставник прати заинтересованост ученика,  бележи одговоре на постављена питања, прати рад у групи и снима дигиталним фотоапаратом и камером

               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Вукашин Б. Васић 
Напомене У виртуелној учионици презентације се могу изводити и онлајн на Google + или Bigmarker. Све информације у вези са наставом (припреме за час, домаћи задаци) објављују се на Виртуелној огласној табли (Google Docs документ). Ученици могу да остављају питања или да коментаришу објављене информације. Oсновна метода је метода окренуте очионице. Гејмификација могућа.

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (1)

Вукашин Б. Васић said

at 5:27 am on Feb 5, 2014

Поздрав колегама из ове групе. Има ли кога или адим сам или мигрирам? :)

You don't have permission to comment on this page.