| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Физичко васпитање ОШ б (redirected from Физичко васпитање ОШ)

Page history last edited by Мирјана Спасић 10 years, 5 months ago

Разред: седми

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

1. 

ФВ.1.1.1.
ФВ.1.1.2.ФВ.1.1.24.
ФВ.1.1.25 

ОДБОЈКА ОДБИЈАЊЕ ЛОПТЕ ПРСТИМА

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА

УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
А.- Елемантарне игре јурке у паровима 
Б. - Комплекс статичких двоставних вежби у паровима
извор: http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/vezbe_oblikovanja_tela_.pdfГЛАВНИ 

комбинована:

монолошко дијалошка демонстративна 

компјутер

видео бим платно 

информатика

(колега наставник информатике) 

заинтересованост активност способност сараднички однос  
  ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

 

 

ФБ.2.1.1.

ФВ.2.1.2.

 ОДБОЈКА

-Одбијање лопте прстима

-Одбијање лопте прстима: уназад и у скоку 

  ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:

a) приказ технике одбијање лопте прстима путем видео снимка 

извор: http://www.youtube.com/watch?v=j-Ddv2nZ0oY&feature=related

- практична примена одбојкашке технике у паровима са и без мреже

б) приказ технике одбијање лопте прстима уназад путем видео снимка 

извор: http://www.youtube.com/watch?v=HA0aQ-7GJgg&feature=related  

- практична примена одбојкашке технике у групама

ц) приказ технике одбијања лопте прстима у скоку путем видео снимка

извор: http://www.youtube.com/watch?v=H8pRnr5xpBs&feature=related
- практична примена одбијања лопте у паровима 

комбинована  компјутер видео бим платно лопте мрежа за одбојку са сталцима информатика (колега наставник информатике)  птредлог сугестије консултације 
 

ФВ.1.1.24.

ФВ.1.1.25. 

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА  ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 
- двоставне вежбе за релаксацију и опуштање, практична примена у току видео снимка 
http://www.youtube.com/watch?v=ZopL5-P8zgs&feature=player_  
комбинована  компјутер видео бим платно 

информатика

географија (орјентација у простору) 

осећај за простор време 
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Мирјана Спасић 
Напомене

Више о часу можете видети овде: 

Блог Физичко васпитање - Спорт  "Колективни спорт - одбојка"  
Е- часопис - Школа без зидова  
"Физичко васпитање и интернет" 

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.