| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Рачунарство и информатика г

Page history last edited by Светлана Мандић 10 years, 5 months ago

 

Разред: I разред

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

 
ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

-упознати ученике са основним појмовима везаним за претраживање интернета

- оспособити ученике за самостално претраживање интернета

- развити код ученика критичко мишљење према садржајима постављеним на интернету

 Рад са читачима интернета / коришћење претраживача

На првом часу ученици се упознају са претраживачима, начином претраживања и преузимањем садржаја и датотека, врстама веб локација.

На другом часу ученици у паровима самостално истражују различите веб локације. Сваки пар извлачи једну картицу на којој се налази 5 одабраних веб страница.

За сваку од ових 5 веб страница треба да одреде: врсту, извор (ко је власник сајта), када је креирана, када је последњи пут ажурирана, да ли садржи неке корисне информације, а затим да напишу укратко како би они користили те веб локације и да дају коначну оцену квалитета веб локације.

Своје одговоре ученици записују на унапред припремљеним наставним листовима.

  табла, пројектор, рачунари за ученике, наставни листићи  

- да ли су ученици усвојили основне појмове проверити на контролном задатку

- да ли су и колико савладали претраживање проверити кроз практичан рад

- анализом наставних листића на крају часа проверити да ли су ученици разумели зашто је важно проверити ко је аутор сајта, када су информације постављене и да ли ученици имају критичан став према постављеним садржајима 

   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Светлана Мандић 
Напомене  

 

  *    *    *

Разред: II разред

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

- упознати ученике са појмом ауторских права

- развити код ученика свест о поштовању ауторских права

- ученици користе материјале са интернета поштујући права других 

 Ауторска права на интернету

На почетку часа да би заинтересовао ученике наставник поставља неколико питања: да ли је на интернету све бесплатно, како би се осећали када би неко узео без питања њихов рад, предао у школи пре њих, да ли могу да наведу који садржаји на интернету су бесплатни и на који начин је то означено...

Након уводног дела наставник објашњава основне појмове везане за ауторска права и какви су проблеми настали у вези са овим правима наглим развојем  ИТ.

Ученици учествују у раду одговарајући на гор наведена питања и износећи своје мишљење.

У заврном делу часа ученици треба да наведу примере кршења ауторских права за које су чули и да објасне.

монолошко-дијалошка метода и демонстративна метода 

рачунар и пројектор,

презентација 

грађанско васпитање 

- проверити да ли ученици разумеју појам ауторских права

- да ли ученици умеју да разликују који садржаји су заштићени а који нису

- проверити да ли ученици користе материјале са интернета поштујући права других 

   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през) Светлана Мандић 
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

  *    *    *

Разред:

 

бр.  

час-

ова

стандарди/ исходи

(кроз које можете

развити МИП)

наставни садржај/

јединица 

ток часа (кратак опис)

наставна

методологија

наставна

средства,

ресурси

 

корелација/

сарадници

праћење, вредновање

(вештина ученика)

     
         
   
 
   
   
 
               
               
               
               
               
               
               
               
Осмислили (име и през)  
Напомене  

 

.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.