| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Предавања, излагања

Page history last edited by Миодраг Јокић 10 years, 5 months ago

  Предавања, излагања на нивоу школе у оквиру хоризонталног стручног усавршавања

 

Запослени у образовању имају обавезу да, поред акредитованих програма обуке и стручних скупова, на нивоу установе имају 44 сата тзв. хоризонталног стручног усавршавања. Оно се планира на годишњем нивоу, а неке школе немају одмах дефинисане тачне теме, него оквирно. То је добра прилика да пријавите једно или више излагања од сат до сат и по времена ове или следеће школске године. Предавање или излагање, као и приказ обавезно мора да садржи дискусију или сличан облик интеракције, па у садржајима треба да то и предвидимо.

Код навођења компетенција наведите и област (К1, К2, К3, К4), али и конкретне компетенције из те области које препознајете као компетенције МИП.

 

При планирању предавања предвидите и попуните све елементе из табеле. Једна табела се односи на план једног излагања, а свако следеће излагање уноси се у нову табелу.  Прва табела служи као објашњење и упутство, остале, празне, попуњавају учесници радионице.

 

*  *  *

 

 Тема Ја у е-школу идем и добар сам ђак
 Компетенције Компетенција за подучавање и учење (К2) - наставник треба да:
-Примењује информационо-комуникационе технологије;
-Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;
-Разуме значај целоживотног учења, континуирано се професионално усавршава, иновира и унапређује свој рад.
 Циљ Још увек је значајном, боље рећи највећем делу мог колектива, а ништа боље није ни широм Србије, потпуно страно стручно усавршавање путем интернета – вебинари, семинари, конференције. Упознати их са тим обликом рада и указати на све компаративне предности.
 Циљна група Сви наставници и стручни сарадници школе, посебно старији, који имају страх, несигурност и анимозитет у коришћењу ИКТ.
 

Садржаји (у тезама)

- представљање окружења и школе у којој радим
- семинари некад и сад; први семинари као обавеза
* Какав је ваш однос према томе?
- примери лоше реализованих семинара
* Да ли сте имали сличних искустава?
- „откриће“ семинара путем интернета
- први такав семинар и одушевљење реализацијом
* Да ли је неко похађао онлај курс, семинар, вебинар? Искуства?
- излазак у свет – масовни онлајн семинари
* Да ли знате неки МООС?
- Клуб финих вебинара, фино место финих предавања и фине дискусије у пријатној атмосфери
* да ли сте члан Клуба финих вебинара? Потребна помоћ?
- бесплатно или уз симболичну накнаду, стручно усавршавање од куће, уз кафицу у папучама – да ли је то могуће? Да, прикључите се, радо ћу вам помоћи

 Начин, средства Неопходна интернет конекција, инсталиран флеш плејер за http://prezi.com/h8ofmmovgyll/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
 Трајање (са дискусијом) Један до једна ипо сат, зависно од дискусије (око 45 минута само излагање)
 Број сати СУ слушаоцима два сата
Број сати СУ излагачу четири сата
Име и презиме излагача Дејан Крецуљ

 

*  *  *

 

 Тема Махара
 Компетенције

- K2

Примењује информационо-комуникационе технологије

Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању

Своју професионалну делатност анализара, процењује, мења и усавршава, користећи и информације које добија самовредновањем и екстерним вредновањем

Разуме значај целоживотног учења, континуирано се професионално усавршава, иновира и унапређује свој рад;

 Циљ Упознавање са могућностима које Махара има и креирање профила на Махари
 Циљна група Наставно особље школе 
 

Садржаји (у тезама)

Представљање Махаре помоћу филма:

 

Шта је Махара?

Махара представља дигиталну збирку докумената која показује напредак, развој и постигнућа наставника.

Шта Махара омогућава?

Махара омогућава алате за креирање електронског портфолиа као и умрежавање корисника ради лакше комуникације и размене идеја.

Да ли је регистровање на Махари компликовано? (Ово је често питање када се колеге сусрећу са нечим новим)

Регистрација је једноставна. Након регистрације потребно је уредити профил који омогућава додавање циљева, резимеа и вештина. Након сређивања профила прелази се на уређење портфолиа.

Шта све може да се оствари унутар Махаре?

Махара омогућава објављивање различитих интернет страница, умрежавање, креирање група и форума унутар њих, размену докумената, слика и сл.

Након упознавања са Махаром и уводног предавања сваки наставник отвара налог и креира свој профил на Махари.

https://mahara.org/

 

 Начин, средства Излагање се одиграва у дигиталном кабинету који свака основна школа има и где је могућ приступ интернету. 
 Трајање (са дискусијом) 2 сата 
 Број сати СУ слушаоцима 2 сата 
Број сати СУ излагачу  4 сата
Име и презиме излагача Наташа Ђорђевић Паовић 

 

*  *  *

 

 Тема Дигиталне писмености - њихов оквир и подела                         
 Компетенције

К2: 

- подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења код ученика

- континуирано подстицање развоја и примене различитих мисаоних вештина ученика

- упућивање на трансфер знања

- унапређење сопственог рада користећи знања стечена усавршавањем у области савремена дидактике и методике

- праћење и вредновање ефикасност сопстених метода на основу ученичких постигнућа

 Циљ Упознавање учесника са појмом дигиталних писмености и  њиховом поделом на основу четири основна фокуса
 Циљна група наставници у основним и средњим школама, стручни сарадници 
 

Садржаји (у тезама)

1. дигиталне писмености везане за језик, преношење значења путем језика и различитих канала за то

2. дигиталне писмености везане за информације, приступ информацијама, њиховом вредновању и значењу

3. дигиталне писмености везане за комуникацију, интеракцију и интелигенцију мреже

4. дигиталне писмености везане за редизајнирање, тј. надоградњу туђих садржаја кроз критички приступ 

 Начин, средства вебинар 
 Трајање (са дискусијом) 60'
 Број сати СУ слушаоцима
Број сати СУ излагачу 3
Име и презиме излагача Нада Пуртић 

 

*  *  *

 

 Тема EdX платформа за електронско учење 
 Компетенције

Компетенције за подучавање и учење (К2) - наставник треба да:

- Примењује информационо-комуникационе технологије;

- Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању;

- Разуме значај целоживотног учења, континуирано се професионално усавршава, иновира и унапређује свој рад.

 

 Циљ Упознати колеге са могућношћу усавршавања у властитој струци (нпр. из области књижевности) на престижним светским универзитетима, бесплатно.
 Циљна група Професори српског језика и књижевности; професори осталих предмета, стручни сарадници. 
 

Садржаји (у тезама)

- Масовни отворени онлајн курсеви (MOOC) у савременом образовању и стручном усавршавању са листом мање-више свих постојећих на интернету, њихов значај и посећеност:

- EdX платформа за електронско учење - изглед платформе, могућност избора одговарајућег курса, одн. курсева;

- Пријава на систем, радно окружење, изглед лекција, форуми, ресурси за учење;

- Додатне могућности: добијање сертификата о положеном курсу; учешће у даљим пројектима по позиву организатора;

- Личне импресије и бенефит.

 Начин, средства Рачунар, интернет веза. 
 Трајање (са дискусијом) Сат и по (сат времена излагања и пола сата дискусије). 
 Број сати СУ слушаоцима
Број сати СУ излагачу 4
Име и презиме излагача Соња Радоњић 

 

*  *  *

 

 Тема Медијска писменост..................................................................................................................................................................................................................
 Компетенције

К-2 :

-Разуме значај целоживотног учења,континуирано се професионално усавршава,

иновира и унапређује свој рад:

-Примењује информационо-комуникационе технологије.

 Циљ  Подизање нивоа медијске писмености учесника на виши ниво
 Циљна група Сви наставници и стручни сарадници школе
 

Садржаји (у тезама)

-Врсте писмености

-Медији као извор информација

-Основни принципи медијске писмености

-Медијска писменост као основ медијског образовања

-Разумевање и тумачење медијских порука

-Механизми медијске манипулације

-Утицај тачке гледишта на објективност информација

-Селекција информација:објективност као одговорност

-Улога медија у савременом друштву

 

 Начин, средства  Рачунар,интернет,пројектор..
 Трајање (са дискусијом) 135 минута
 Број сати СУ слушаоцима 3
Број сати СУ излагачу  6
Име и презиме излагача Миодраг Јокић

 

*  *  *

 

 Тема ........................................................................................................................................................................................................................
 Компетенције  
 Циљ  
 Циљна група  
 

Садржаји (у тезама)

 
 Начин, средства  
 Трајање (са дискусијом)  
 Број сати СУ слушаоцима  
Број сати СУ излагачу  
Име и презиме излагача  

 

*  *  *

 

 

Comments (14)

Дејан Крецуљ said

at 6:06 am on Feb 4, 2014

Na vebinarima Kluba ljubitelja finih vebinara sam već dugo i redovno. Postala mi je navika da svakog poslednjeg četvrtka u mesecu umesto nekog filma budem medju koleginicama i koegama. Zadovoljstvo mi je što sam uspeo da u ovu zajednicu uključim i nekoliko koleginica iz svoje škole, a i drugih. Još pre nego što je zakonski regulisano da se stručno usavršavanje vrši i u školi, pokušavao sam par puta da zakažem mini obuku u svojoj školi. Na časovima sam učenike upućivao na Prezi, koji mi je zanimljiviji od obične PPT i oduševio se da su mnogi otvorili nalog i prihvatili ovaj "oblak". Na e-seminaru, koje su vodile koleginice Jugoslava, Slavica i Dragica, prošle zime, bilo je na forumima pitanja kako se radi u Preziju. Dao sam kratka uputstva, a potom i objavio u Prosvetnom pregedu, u Digipediji, prilog na tu temu. Htedoh da to izloži i svojim kolegama, zakazah termin no svako je imao neodložnih poslova, tek par koleginica je ostalo i naučilo da radi. A onda, već naviknut na vebinare, dobih ideju da pokušam tako. Ako neće breg, mora Muhamed da ustane. Odabrao sam AnyMeeting, besplatnu varijantu i postavio "Bokijev osmeh ili kako je inkluzija ušla u moju ucionicu" (inkluzija, već prezentovano na Saboru učitelja), "Važnost izbora vežbi u razvoju motorike ruku" (TO i prvi ciklus, prezentovano pre 5-6 godina na stručnom skupu primera dobre prakse Društva učitelja Kovin) i, pošto sam pčelar-hobista i pišem o pčelarstvu za više časopisa, "Izbor mesta za pčelinjak". Pogodnost AnyMeetinga je u tome što se izlaganje i diskusija održavaju u vreme kada se dogovorimo, učesnici se pozivaju slanjem pozivmog eM pa se može zakazati i održati kada nam odgovara. Mogu da kažem da je vrlo praktično, da su mi pozitivna iskustva i da očekujem uskoro dostavljanje spiska učesnika i njihovih eM adresa za održavanje jednog od pomenutih.

Славица Јурић said

at 11:17 am on Feb 4, 2014

Дејане, мило ми је што осим Клуба, има још колега који уз помоћ различитих сервиса организују нешто слично на било ком нивоу: школе, разреда, уже струке. Изненађена сам колико и какве све предмете предајете, па ћете сигурно умети и знати да испланирате час/ часове што је задатак у овој фази. Надам се да можете да уђете у режим уређивања страница за планирање, а ако не можете, јавите.

Фросина Пантош said

at 4:10 pm on Feb 4, 2014

Već duže vreme pokušavam da postanem deo ove naše interesantne zajednice na vebinaru. Nastojim da ispratim novine u IKT-i. ne tako uspešno kao vi, ali trudim se. Iskoristiću ovu priliku da se priključim i ostalim aktivnostima. Srdačan pozdrav iz Zrenjanina.

Славица Јурић said

at 3:24 am on Feb 5, 2014

Ако смем да предложим, Фросина, ви бисте као стручни сарадник, били драгоцени да се придружите идеји о истраживању на страници Иистраживања.

Дејан Крецуљ said

at 5:12 pm on Feb 4, 2014

Slavice, od čitavog spiska predmeta (i svojih koje predajem) meni je najitrigantnije bilo upravo stučno usavršavanje. Moja kolekcija predmeta? Po profesiji sam fizičar i prof. osnova tehnike. Od 1982. godine predajem TO, kako se nekada zvalo. Onda su računari osamdesetih ušli u naše škole i sa uvođenjem prvih izbornih predmeta počeo sam da predajem Osnove informatike i računarstva, tako se nekada zvalo. Došla su zla vremena, broj učenika u školi se prepolovio i moralo se popunjavati - kao "zakrpe" za Windows :) Dobio sam i građansko u osmom pošto sam od 1995. i aktivni novinar - honorarac, a to je najbliže sadržajima. U slobodno vreme bavim se fotografijom, pišem priče za decu, radim projekte u nastavi ... Zato sam odabrao IV nadajući seda ću ovde moći da dam nešto kreativno; da ne radim neki plan časa radi planiranja i postavljanja, obavljanja zadatka, već da otvorim temu, kao što reče koleginica Pantoš, da pomognem da što više kolega postanu deo ove/ovih zajednica u oblaku ... No, ako je obavezan "domaći zadatak", pogledeću ga sutra pošto sam popodne radio i sada želim laku noć!

Славица Јурић said

at 3:22 am on Feb 5, 2014

У реду је сте се одлучили за предавања, али онда направите план о предавању о некој теми везаној за МИП. То подразумева да неведете циљ, циљну групу, садржаје предавања, компетенције које ће развити код слушалаца. Претпостављам да ће ниво бити - школа, тј. стручно усавршавање на нивоу школе. Ако ће вам бити лакше, моћемо да поставимо табелу,а ви еј само попуните.

Анка Рашић said

at 5:46 pm on Feb 4, 2014

Цело лето сам провела радећи са колегиницама из Хрватске, чланице Удруге хрватских учитеља "Звоно". Организовале су бесплатне семинаре на којима сам се и ја "прошверцовла", нисам могла на њихов сервер па смо се довијали мејлом и порукама. Задовољство је упопзнати нове алате и применити их у настави, мада је најлепше дружење уз рад.

Дејан Крецуљ said

at 5:26 am on Feb 5, 2014

Slavice (Jurić), imam neke ideje, a Slavica (Gomilanović) je nešto na tu temu već i delimično slušala na tič-mitu kod Sneže u VI gimnaziji (Ja u školu idem ...). Kako je nastava u toku, a vemena malo, odlična ideja je da se postavi tabela. Očekujem je. Nivo neka bude škola i to će biti onda zaista upotrebljivo, zato što bih nakon saradničkog konsultovanja i komentara stvarno u školi okačio na oglasnoj tabli termin i prezentovao - sati van ustanove imam i previše, a u ustanovi skoro ništa :)

Дејан Крецуљ said

at 3:10 pm on Feb 5, 2014

Hvala!

Наташа Ђорђевић Паовић said

at 2:18 pm on Feb 6, 2014

Ове године сам у својој школи колеге упознала са креирањем Прези презентација. Њихово интересовање за овај облик презентација је бело велико тако да се моје излагање претворило у мини радионицу где смо сви заједно испробавали могућности Презија. Махара ми се чини јако добар у креирању портфолиа, који је обавазен за све нас већ од марта, а има и могућности у креирању група, размени идеја и сл. Једна од мојих идеја биће да упознам и свој колектив са Махаром и можда креирамо групу унутар наше школе (за почетак).

Дејан Крецуљ said

at 5:07 pm on Feb 6, 2014

Портфолио још нисам почео да радим у електронској форми, али и поред познавања Махаре веома сам резервисан за портофио у облаку. Мени ће он бити врло обиман јер када сам убацим библиографију за једну школску годину има тога. Чуди ме како није то стандардизовано од стране МПС, шта више да је креиран неки "облачак" где би се похранили подаци - тако би било и њима прегледније и доступнија статистика. Драго ми је да је Прези прошао тако лепо.

Дејан Крецуљ said

at 5:23 pm on Feb 6, 2014

Заборавих да напишем: овај видео је на енглеском; било би добро направити сопствени туторијал. На пример:
http://www.youtube.com/watch?v=DDfwEC3wUWc&feature=share&list=UUlF0ZmSnTPl7GfBh0Bb80JQ&index=8 или
http://www.youtube.com/watch?v=EmuAQVOc_8c&feature=share&list=UUlF0ZmSnTPl7GfBh0Bb80JQ&index=9 или
http://www.youtube.com/watch?v=iacWdwFN8w0&feature=share&list=UUlF0ZmSnTPl7GfBh0Bb80JQ&index=11 итд.

Славица Јурић said

at 5:53 am on Feb 7, 2014

Наташа, бојим се да нисте схватили да циљ није било какво предавање, него оно које развија МИП. Ни из вашег ни из Дејановог плана се не види шта ће бити развијено јер нисте навели конкретне компетенције већ читаву област. Претпостављам да се ради о дигиталној писмености, али конкретизујте то преписујући из правилника тачно оне компетенције из области К2 кој ћете оставрити предавањем а које се односе на МИП.

Дејан Крецуљ said

at 6:23 am on Feb 7, 2014

Морам да признам да нисам на то обратио пажњу, али ево изменио сам (уз пресловљавање на ћирилицу)

You don't have permission to comment on this page.